VCA certificering

Veiligheid, Gezondheid en Milieu centraal!

Als bouwbedrijf zijn we ons ervan bewust dat wij werken in een omgeving waarin gemakkelijk een ongeluk kan gebeuren. Het werken met machines, staan op hoogte en het verrichten van constructiewerken brengt risico’s met zich mee.
Gelukkig heeft in de tientallen jaren dat ons aannemersbedrijf bestaat nog geen groot ongeluk zich voorgedaan. Desondanks wilden wij het risico nog verder verkleinen om zo het veilig en gezond werken als normaal te gaan ervaren.

Na een grondige audit door C+ certificering mogen wij ons dan sinds juli 2011 ook VCA** gecertificeerd noemen. Belangrijk is om te beseffen dat dit geen eindpunt is, maar een logische stap de goede richting op. Voordurend zullen wij intern, maar ook extern, audits doen om met passie ons werk op veilige manier voort te zetten.